Szkolenia dla doradców zawodowych

Niektóre prowadzone przez nas szkolenia dla doradców zawodowych:

 1. Elementy coachingu w pracy doradcy zawodowego (2 dni)
 2. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych (2 dni)
 3. Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (1 dzień)
 4. Testy w pracy doradcy zawodowego (nie-psychologa) (2 dni)
 5. Jak być skutecznym doradcą zawodowym – postawa, umiejętności, narzędzia pracy  (2 dni)
 6. Metody pracy doradcy zawodowego (2 dni)
 7. Indywidualny Plan Działania (IPD) (2 dni)
 8. Jak pracować z trudnym klientem? (2 dni)
 9. Praca doradcy zawodowego z klientami bezrobotnymi (2 dni)
 10. Praca z klientem dorosłym (2 dni)
 11. Pomoc doradcy zawodowego przy podejmowaniu działalności gospodarczej (2 dni)
 12. Prowadzenie rozmowy doradczej (2 dni)
 13. Techniki pracy grupowej dla doradcy zawodowego (3 dni)
 14. Planowanie kariery zawodowej (2 dni)
 15. Materiały i narzędzia pracy doradcy zawodowego (2 dni)
 16. Jak prowadzić doradztwo zawodowe w szkole?
 17. Prowadzenie doradztwa zawodowego w akademickim biurze karier

Szkolenia są prowadzone metodą warsztatową, u klienta lub w Warszawie.

Liczba uczestników: do 12 osób

Czas trwania: 1-2 dni

Materiały: w cenie

Koszt: ok. 300 zł/osobę/dzień plus koszty dojazdu i noclegu

Trener: Anna Sawczuk

Kontakt: 607 936 411