Klub Doradcy Zawodowego

szkolenia doradcow zawodowychKlub Doradcy Zawodowego powstał, by wspierać doradców zawodowych w rozwoju ich kompetencji – wiedzy, umiejętności, znajomości metod i narzędzi – wszystko po to, by czuli się dobrze przygotowani do pomocy swoim Klientom!

Klub daje możliwości rozwoju kompetencji doradczych, ale również wymiany doświadczeń na forum z innymi doradcami i własnego rozwoju.

Skąd pomysł na Klub Doradcy Zawodowego?

Bardzo nam brakowało miejsca, gdzie mogłybyśmy porozmawiać o swoich trudnościach, które nieraz mamy w pracy z Klientami, wymienić się wiedzą, narzędziami i doświadczeniami. Wszystkie jesteśmy doradcami zawodowymi (doradczyniami?), ale każda z nas pracuje z innym rodzajem klienta:

  • Ania – z pracującymi osobami
  • Agata – z osobami niepełnosprawnymi
  • Ewa – ze studentami

Mamy wiele doświadczeń, którymi chcemy się podzielić z innymi! Nasi klienci są różni i mają różne doświadczenia i potrzeby, ale sposoby pracy i narzędzia z nimi są zbliżone.

Doradca zawodowy potrzebny jest ludziom od momentu podejmowania pierwszych decyzji wyboru kierunku kształcenia, określenia predyspozycji zawodowych, zaplanowanie ścieżki kariery aż po wsparcie w przekwalifikowaniu się, wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym. Obszary, w których potrzebne jest wsparcie doradcy zawodowego jest ogromne.

Wiele uczelni wyższych kształci doradców zawodowych, kierunek ten cieszy się popularnością. Jednak nie zawsze ukończenie studiów i zdobycie dyplomu łączy się z umiejętnościami wykorzystania wiedzy w praktyce. Wielu doradców nie czuje się pewnie w wykorzystywaniu swojej wiedzy, narzędzi.

Chcemy, aby Klub dawał możliwość rozwijania siebie w zawodzie doradcy zawodowego. Wzrost kompetencji – wiedzy, umiejętności, rozwijania postawy, sprawdzanie siebie podczas spotkań superwizyjnych, poznawanie nowych narzędzi i wymiana doświadczeń – to najważniejsze korzyści spotkań w Klubie!

Kto jest inicjatorem Klubu?

Agata Spała i Anna Sawczuk – doradcy zawodowi z doświadczeniem, pasją i chęcią dzielenia się wiedzą oraz otwartością na doświadczenia innych doradców zawodowych!

Pracując jako doradcy, prowadząc zajęcia dla studentów-przyszłych doradców zawodowych, prowadząc szkolenia dla doradców, zauważyłyśmy jak duża jest potrzeba rozwoju warsztatu pracy. Same również nieustannie dbamy o swój rozwój aby skutecznie wspierać naszych Klientów.

Klub jest dla nas swoistym forum rozwoju w zakresie umiejętności doradczych.

szkolenia doradcow zawodowych

Więcej o nas:

 szkolenia doradcow zawodowychAgata Spała – jestem doradcą zawodowym, trenerką rozwoju osobistego, psychopedagogiem kreatywności. Prowadzę sesje doradztwa zawodowego

z wykorzystaniem narzędzi coachingowych. Organizuję warsztaty z tematyki budowania kariery zawodowej, odkrywania własnych zainteresowań

i predyspozycji, zarządzania karierą, autoprezentacji i skuteczności osobistej w realizacji celów.

Przygotowuję przyszłych doradców zawodowych do pracy z klientem prowadząc wykłady i ćwiczenia na studiach podyplomowych.

Posiadam duże doświadczenie w doradztwie zawodowym dla osób niepełnosprawnych.

Prowadzę również autorskie szkolenia dla specjalistów rynku pracy dotyczące skutecznej aktywizacji osób niepełnosprawnych i efektywnych metod wzbudzania motywacji zawodowej m.in. dla doradców zawodowych, pośredników pracy, ekspertów itp.

Jestem pasjonatką rozwoju osobistego, uwielbiam towarzyszyć swoim Klientom w budowaniu ich satysfakcji zawodowej i osobistej, w przełamywaniu obaw i odkrywania potencjału. Stale doskonali swoje umiejętności jako doradca i trener.

Jestem aktywna i dużo się uśmiecham J. Optymizmem świadomie zarażam innych. W moim rozwoju towarzyszą mi słowa Briana Tracy: „Jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany na pracowanie przy osiąganiu celów kogoś innego”. Pasjonatka nurkowania oraz jazdy samochodem.

www.doradcatwojejkariery.pl

szkolenia doradcow zawodowychAnna Sawczuk – jestem doradcą kariery i od 14 lat rozwiązuję problemy związane z rozwojem zawodowym, pracą i zarabianiem pieniędzy. Pracuję z osobami dorosłymi – potrafię doradzić, jaką dziedziną masz się zająć i jak zarabiać wykorzystując swój talent, doświadczenie czy wiedzę.

Prowadzę również szkolenia i warsztaty, podczas których zajmuję się z moimi Klientami ich rozwojem zawodowym.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych Zawodowych, ukończyłam Podyplomowe Studium Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kompetencjami na SGH. CV do wglądu :-)

www.pracaikariera.wordpress.com

szkolenia doradcow zawodowych klub

Zapraszamy na spotkanie wszystkich, którzy chcą się rozwijać jako doradcy zawodowi  i przegadać swoje strategie prowadzenia rozmowy doradczej.

Najbliższe – czwarte – spotkanie w czwartek, 11 czerwca w Warszawie, w godzinach 17.30-20.30 . Adres: Warszawskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Smolna 4. Koszt: 30 złotych (na pokrycie kosztów sali)

Można się zapisywać przez Facebook lub przez formularz.

Poprzednie spotkania Klubu Doradców Zawodowych:

Spotkanie III – 7 maja 2015, Warszawa

Temat spotkania:  Praca z metaforą w doradztwie zawodowym

Spotkanie II – 2 kwietnia 2015, Warszawa

Temat spotkania:  Jak pracować z trudnym klientem?

Spotkanie I – 5 marca 2015, Warszawa

Temat spotkania:  Jak dbać o rozwój zawodowy doradcy zawodowego?

Masz pytania? Pytaj!

awans